הינך נמצא כאן

דף הבית

חזון

עמותת "נור", הינה עמותה לשינוי חברתי ששמה לה למטרה להקנות לאדם הבדואי העיוור כלים שיאפשרו את התערותו בחברה כשווה בין שווים.
בבסיס תפיסת העולם מונח הרעיון שלכל אזרח במדינת ישראל יש זכות לקבל שירותים שוויוניים ללא קשר למוצא, לסביבת מגורים, מין, גיל, השכלה ומגבלה. עמותת "נור" הוקמה על מנת לממש תפיסת עולם זו.
אחד הכלים הבסיסים הוא הקמת בית חם שמאפשר מפגש בין שווים - אנשים שמתמודדים עם מגבלה דומה. הניסיון המצטבר מלמד שהחלפת דעות, למידה מניסיון של אחרים, העברת מידע ויצירת קשרים חברתיים מאפשרים לאנשים בעלי מגבלה דומה לצמוח, לשפר את הדימוי העצמי שלהם ובכך להימנע מלהפוך לנטל על החברה.
העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם גורמים מממסדיים כמו משרדי, הרווחה, החינוך, ביטוח לאומי, ורשויות מקומיות. כמו כן תפעל העמותה עם גורמים מקומיים בקהילה כמו המתנ"ס המקומי, ארגוני הורים, עמותות דומות ולקוחות.
העמותה תפעל להקמת מערך מתנדבים שיסייע למימוש מטרותיה.
מימוש קונספט זה ייצור בסיס ידע ומידע שיאפשר שיקום אנשים עיוורים ולקויי ראייה, בדואיים עיוורים בנגב.

עברית

               כתובת: ביה"ס "אל נור" שגב שלום

               מען למכתבים: ת.ד. 509 באר שבע, מיקוד  

               דוא"ל :  nur191246@gmail.com

               טלפון- 050-2296772,  050-6223182,  050-6223013, 8574528 - 08

               פקס-  077-5447029, 8690241 - 08